گفتن ذکر سجده در رکوع یا بر عکس

  1- آیا می توان در سجد ذکر سبحان ربی العظیم و بحمده را گفت؟

2- میشه هر دو ذکر را در سجده بگوییم هم سبحان ربی العظیم و بحمده و هم سبحان ربی الاعلی و بحمده آیا باید یکی را بعنوان مطلق ذکر بگوییم

آیت الله خامنه ای : ج1و2) اگر به قصد مطلق ذکر گفته شود، اشکال ندارد و نماز صحیح است.

آیت الله مکارم : 1و2ـ خیر، ذکر سجده، سبحان ربی الاعلی و بحمده می باشد.

آیت الله وحید خراسانی :‌ در حال اختیار واجب است در سجده سه مرتبه (سُبْحانَ اللّهِ) یا یک مرتبه (سُبْحانَ رَبِّیَ الاَْعْلى وَ بِحَمْدِهِ) یا هر ذکرى که به این مقدار باشد بگوید ، و احتیاط مستحبّ آن است که تسبیح را بر مطلق ذکر مقدّم بدارد ، و باید این کلمات دنبال هم و به عربى صحیح گفته شود ، و مستحبّ است (سُبْحانَ رَبِّیَ الاَْعْلى وَ بِحَمْدِهِ) را سه یا پنج یا هفت مرتبه یا بیشتر بگوید.

آیت الله سیستانی : 1- اشکال ندارد2ـ اشکال ندارد